Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Hrvatska: Surferi Plaćenici Lažiraju Javno Mijenje

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
User Rating: / 2
PoorBest 

Evo dobrog članka za nastavak našeg članka "Javno Mijenje: Najbolja Anketa Na Balkanu - Bolje Sutra" ili kako mislimo završiti kad ne varamo samo druge već lažemo i sami sebe.

 

18.11.2009,  Net.hr

 

 Rat za partiju: Jeftini internetski gerilci obavljaju prljavi posao

 

HDZ ima oko 40, a SDP 30 ljudi, uglavnom pripadnika stranačke mladeži, koji na internetu podižu rejting strankama lažirajući web-ankete i ratujući na forumima diskreditirajući protivničke političare.

 

Danju i noću, za nekoliko stotina kuna dnevnice, nevidljivi vojnici partije kontroliraju internetske forume i komentare te lažiraju web-ankete. Osim novca, osiguran im je i bolji status u stranci.
Riječ je uglavnom o pripadnicima stranačke mladeži, koji "volontiraju" u pauzama predavanja. Iako prevlada mišljenje da veći dio posla odrađuju iz svojih domova, dobro upućeni kažu da aktivisti posao uglavnom obavljaju u stranačkim call-centrima.
"Kao i svaki drugi angažman, internetski aktivizam donosi nam političke bodove. Pazimo da se našu stranku nigdje ne pljuje. Ako je potrebno, na stranicu s anketom postavimo skriptu koja će svakih par minuta sama glasati za našu stranku. To je super. Lakše nego da to učinimo ručno", otkrio je Globusu jedan od stranačkih ljudi koji vodi brigu da se stranka i njeni šefovi ne okalja na internetu.

 

 

 

U gerilsku kampanju sa srcem

 

Za sitne pare rade se prljavi, ponekad zahtjevni poslovi. Tako, ako treba, internetski gerilci ručno brišu cookieje i nanovo se ulogiravaju u sustav kako bi administrator, koji je postavio anketu, svaki put vidio drugu IP adresu s koje stiže novi glas.
Stručnjaci objašnjavaju da je bitno regrutirati ljude koji će u gerilsku kampanju ući sa srcem i kojima je ta politička opcija bliska.
PR ekspert Krešimir Macan kaže da je prednost internetske kampanje što je jeftinija. "Treba samo računalo i klinac koji će se s guštom upustiti u pametnu raspravu na nekom od internetskih foruma", kaže Macan.
Smatra da će u aktualnoj predsjedničkoj kampanji veću ulogu od foruma i anketa na internetu imati Google, preko kojeg će se o kandidatima pokušati iskonstruirati što bolja slika.

 

Ključan je Google

 

"To znači da netko tko u Google upiše ime predsjedničkog kandidata, mora listati do pete, ili čak šeste ponuđene stranice kako bi pronašao neki negativan tekst", objašnjava Macan.
Ako se uspoređuju internetske snage dviju najjačih hrvatskih političkih stranaka, Macan kaže da je SDP u prednosti jer su to pokazali još na izborima 2007. Također, kaže da su puno ranije od HDZ-a uvidjeli prednosti i nužnost takvih kampanja. Danas su prisutni na forumima, ali i na Facebooku gdje imaju puno više grupa i članova od HDZ-a.
Macan kaže da internetska gerila više od svega obožava prepucavanja na forumima, ali da to pretjerano neće utjecati na rezultate izbora. Zaključuje da su stranke shvatile važnost interneta te da više ništa ne prepuštaju slučaju.
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3544 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts