Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Svinjska Gripa: Obama I Dionice Baxter-a, Poljska Odbija Cjepivo

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Barack Obama posjeduje dionice Baxter-a, kompanije za koju mnogi kažu da je odgovorna za pandemiju svinjske gripe H1N1.

 

Odmah nakon što je kupio dionice također u 2005 godini, Barack Obama (još uvijek Senator u to vrijeme) je predstavio prvi svestran zakon za rješavanje opasnosti od pandemije ptičje gripe, "Avian Act (S. 969)".

 

To čini još zanimljivijom priču o tome da je preko 60 milijuna dolara dolara dodijeljeno za cjepivo protiv ptičje gripe (2007) koja od tada, pa do danas još uvijek nije mutirala.Poljski Premijer Donald Tusk je nedavno optužio farmaceutske kompanije da ne žele preuzeti nikakvu odgovornost za moguće nuspojave cjepiva protiv svinjske gripe, ta cjepiva nisu dovoljno testirana.

Dakle za sada, Poljska ne kupuje cjepiva.


"Zahtjevaju klauzule koje nisu u skladu s poljskim zakonima i prebacuju svu odgovornost na Vladu, i nuspojave i moguće isplate odšteta," izjavio je Poljski Premijer.

Ukratko, ne samo da Vlade moraju kupiti milijune doza vakcina protiv svinjske gripe, nego moraju i platiti za bilo kakve štete. Opravdanje za nedovoljno  eksperimentirana cjepiva protiv svinjske gripe je hitna opasnost od pandemije.

U govoru ispred Poljskog Parlamenta, Ministar Zdravstva Ewa Kopacz je neki dan cjepivo protiv gripe H1N1 doslovce nazvala prevarom na štetu građana koju zajedno provode farmaceutske kompanije proizvođači cjepiva i Vlade koje ga kupuju i distribuiraju dobro znajući da time štite interese velikih farmaceutskih kompanija, a ne interese građana.


You need to a flashplayer enabled browser to view this videoMinistrica Zdravstva je iznijela niz dvojbi vezanih za ugovore koje su razne Vlade potpisale s proizvođačima lijekova, pitajući se što je zapravo dužnost Ministra Zdravstva, zaštita interesa građana ili zaštita interesa farmaceutske industrije?

Zaključila je kako se u slučaju cjepiva protiv svinjske gripe H1N1 ta dva interesa ne poklapaju, već su duboko kontradiktorni.

Ministrica Zdravstva je potom izrekla konačnu misao o alarmu pokrenutom kao reakcija na mogućnost pandemije svinjske gripe, naglašavajući kako se svake godine  u svijetu milijarda ljudi razboli i milijun od njih umre zbog posljedica sezonske gripe, bez da je ikada pokrenut alarm ove vrste. Unatoč tome što se svinjska gripa pokazuje veoma manje opasnom od obične sezonske gripe, na različitim razinama se iracionalno širi panika isključivo u svrhu  nagovaranja na kupnju cjepiva.

Ewa Kopacz je završila svoj govor riječima da je "Poljski narod jako mudar i da Poljaci znaju razlučiti istinu od muljaža s velikom preciznošću. Poljaci su isto tako u stanju razlikovati stvarno stanje stvari od prevare".
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3165 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts