Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman
User Rating: / 0
PoorBest 

Naučnici kažu da bi doktori trebali prestati davati recepte za korišćenje uobičajenog lijeka za dijabetes, nakon studije koja pokazuje da je povezan s povišenim stopama zatajenja srca i smrtnim slučajevima, mnogo češće od alternativnih načina liječenja.

David Juurlink, farmakolog iz Toronta i autor danas objavljenog dokumenta online u "British Medical Journal", kaže da liječnici više ne bi trebali prepisivati lijek Rosiglitazone, koji se prodaje pod imenom Avandia.


Njegova studija obrađuje gotovo 40.000 slučajeva pacijenata u dobi od 66 godina ili starijih, kojima su njihovi doktori između Travnja 2002 i Ožujka 2008 godine zbog dijabetesa tipa 2 (vezanog uz gojaznost) dali na upotrebu Rosiglitazone ili njemu sličan lijek Pioglitazone.
U istraživanju je utvrđeno da su oni pacijenti koji su primali Pioglitazone imali znatno niži rizik od zatajenja srca ili smrti od onih pacijenata koji su primali lijek Rosiglitazone.

Na svakih 93 pacijenta tretiranih lijekom Rosiglitazone umjesto lijekom Pioglitazone, nastupa jedno ekstra zatajenje srca ili smrt, svake godine, navodi se.

Bilo je nekih kontroverzi tokom zadnjih godina oko lijeka Rosiglitazone i njegovog utjecaja na srce.
Neki znanstvenici su se prepirali oko tumačenja prethodnih studija, ali Dr. Juurlink, voditelj kliničke farmakologije i toksikologije na "Sunnybrook Health Sciences" Centru u Torontu smatra da je stiglo vrijeme da liječnici prestanu davati recepte za taj lijek.

"Kao kliničar, ne mogu predvidjeti niti jedan slučaj u kojem bih mogao preporučiti lijek Rosiglitazone umjesto lijeka Pioglitazone", izjavio je.

"Moja logika za preporuku da se Rosiglitazone prestane koristiti ima više oslonaca. Postoji sve više dokaza da je Rosiglitazone povezan s većim štetnim utjecajima nego Pioglitazone, postoji biološka prihvatljivost koja to podržava (naglašeno u našim radnim papirima-Rosiglitazone ima moćniji poticaj za zadržavanje soli i vode u bubrezima), a po mom znanju nema niti jedne studije koja bi ukazivala da je Pioglitazone manje siguran nego Rosiglitazone".

"Važno je da Rosiglitazone nema niti jednu jedinu prednost, niti teorijsku, nad Pioglitazone-om".

Rizici i koristi od ovih lijekova su ocijenjeni od strane "European Medicines Agency" odgovorne za licenciranje lijekova širom Europe, a koja je u Listopadu 2007 godine objavila da koristi od oba lijeka nadilaze rizike od njihove upotrebe.
No ova je zdravstvena agencija upozorila da bi se lijek Rosiglitazone trebao koristiti samo nakon pažljivog ocjenjivanja svakog pacijenta koji boluje od srčanih bolesti.

Uvodni članak objavljen online skupa sa dokumentacijom istraživanja sugerira da je još uvijek prerano govoriti o ukidanju lijeka Rosiglitazone.
Dva stručnjaka, farmako-epidemiolog Corinne de Vries, profesor na "University of Bath" i David Russell-Jones, profesor dijabetesa i endokrinologije na "University of Surrey" kažu da treba obaviti više novih istraživanja.
Oni urgiraju na pacijente da konzultiraju njihove liječnike i da ne prekidaju upotrebu lijekova.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4532 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts